به عالمی گفتن: اگه به دوران جوونی تون برگردین چه کار می کنین؟

گفت: «همون کاری که تا حالا کردم».

 

این یعنی ایشون از گذشتۀ خودشون راضی بودن. نقطۀ سیاه و منفی ای نداشتن که بگن حتما اون رو اصلاح می کردم و...

اما چند درصد ما این حالت رو داریم؟

به تعداد «کاش» هایی که در طول زندگی ات گفتی فکر کن! اینا یعنی که گذشتمون اونقدرا هم خوب نبوده.

خیلی جاها پامون لغزیده، 

اشتباهاتی کردیم، 

گناههایی کردیم،

و دوست داشتیم که «کاش» می شد برگشت و جبران کرد،

ولی مگه می شه برگشت؟

اصلا و ابدا!!!!!

 

اما یه مطلب فوق العاده استثنایی می خوام بهتون بگم،

خیلی جالبه،

امام صادق (علیه السلام) در یکی از دعاها خداوند رو اینطور مخاطب قرار می دن: «یا رادَّ ما قَد فاتَ»: ای برگردانندۀ آنچه که قطعا از دست رفته!!

خدای ما خدای شدنی کردن ناشدنی هاست!

چی از این بهتر؟!

فقط شما باید بخوای، 

شمام یِ حرکتی باید بکنی، 

شما حرکت رو بزن، خدا بلده چطور برات درستش کنه.

#حدیث_کده

______________________________
[1] مصباح المتهجّد، شیخ طوسی (قرن4)، ج2، ص810.