🌺 آغاز سال یک هزار و چهارصد یک را تبریک عرض می کنم.

اشتباه نخوندید،
بله،
چهارصد و یک!!

چشم رو هم بذاریم، مثل این همه سالهایی که گذشته، سال 400 هم میگذره و دوباره سال جدید از راه می رسه.

و ما نمیدونیم که تو این سال جدید، چه ها بر ما خواهد گذشت؟
چه عزیزانی را از دست خواهیم داد؟
آیا خودمان هم به عزیزان از دست رفته می پیوندیم یا همچنان در جمع عزیزان در دسترس باقی می مانیم؟!
نمیدانیم آیا سال 400 هم تماما با کرونا ممزوج است، یا خبر خوش فوت این بیماری منحوس را خواهیم شنید؟
نمیدانیم که آیا در انتخابات پیش رو، انتخاب خوبی خواهیم داشت، یا سه باره غافلگیر خواهیم شد؟
نمیدانیم امسال چه اتفاقات خوب یا بدی برایمان خواهد افتاد؟
نمیدانیم که آیا امسال، سال ظهور خواهد بود یا نه؟
نمیدانیم...
نمیدانیم...
نمیدانیم...

 

خدایا، ما هیچ نمیدانیم،
تو که هم میدانی و هم می توانی،
بهترین ها را برایمان رقم بزن.

 

سال نو مبارک