در فضیلت «زیارت عاشورا»، روایت فراوان و توصیه بسیار است.

نقل شده که شخصی آیت الله قاضی را پس از رحلتشان در خواب دید و سوال کرد: «چه عملی در آنجا مهم‌تر است؟»

ایشان فرمودند: «زیارت عاشورا؛ و من پشیمانم که چرا روزی یکبار زیارت عاشورا را قرائت کردم و دوبار نخواندم!».

 

برای سهولت در خواندن روزانۀ زیارت عاشورا و صرفه جویی در وقت، خوب است که انسان این زیارت مقدسه را حفظ کرده و در زمانهایی همچون هنگام رفت آمد، آن را قرائت کند؛ چنانچه روش برخی از علما نیز همین بوده است.

 

البته، زیارت عاشورا، به دلیل داشتن فرازهای مشابه و نزدیک به هم و بعضا تکراری، از جمله متونی است که حفظ آن دشوار می نماید.

به همین دلیل سعی کردیم که با تکیه بر چند «اصل»، راه را برای حفظ این زیارت مقدسه هموار کنیم:

 

* اصول حفظ:

1. فهم معنا.

2. فصل بندی متن.

3. توجه به شباهتها و تفاوتهای فرازها.

4. تکرار.

 

زیارت عاشورا، به لحاظ محتوایی به 14 بخش تقسیم می شود، که در دو جلسۀ نیم ساعته (مجموعا 1 ساعت)، با تکیه بر اصول مذکور، روش حفظ آنرا به شما ارائه می دهیم.

 

از بین این 4 اصل، 3 اصل اول را در فایلهای زیر مرور می کنیم، و گام آخر که «تکرار» است، به عهدۀ خود شما می باشد که قطعا محفوظات هرچه بیشتر تکرار شوند، بیشتر در ذهن باقی خواهند ماند.

 

دانلود جزوۀ آموزشی

 

مقدمه

دانلود فایل

زمان: 13 دقیقه

 

جلسۀ اوّل:

بخش اول تا ششم

دانلود فایل

زمان: 28 دقیقه

 

جلسۀ دوّم:

بخش هفتم تا چهاردم

دانلود فایل

زمان: 33 دقیقه

 

#آموزش_کده